อ้อย

เพิ่มผลผลิต มั่นใจ เร่งราก แตกกอ ยืดข้อ กระชากลำ น้ำหนักดี ความหวานสูง ช่วยให้รากแข็งแรง อ้อยตั้งตัวได้เร็ว

 

 

 

มันสัมปะหลัง

ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารตัวท้ายสูง มีเรโชปุ๋ยประมาณ 2:1:3 ซึ่งปุ๋ยระเบิดหัวก็อาจจะเป็นสูตร 15-5-20, 15-7-20, 15-7-18, 15-7-22 เป็นต้น

 

ยางพารา

ปริมาณธาตุไนโตรเจนสูง ทำให้ต้นยางแตกฉัตรไว ช่วยในการขยายลําต้นและทําให้ผนังลําต้นมีความแข็งแรง เปลือกนิ่ม กรีดง่าย ได้น้ำยางเยอะ

ข้าวโพด

 

เพิ่มความแข็งแรงให้ข้าวโพด เติมธาตุอาหารที่สำคัญ ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก


เราดูแลเคียงข้างด้วยใจ

ให้เกษตรกร มีรายได้และผลผลิตที่งอกงาม

สินค้าของเรา

กรดชีวภาพสามสมอฉลากเขียว (สูตรใหม่)

รายละเอียดสินค้า
แกลลอน กรดชีวภาพสามสมอฉลากเหลือง บรรจุแกลลอน 5 กิโลกรัม

อาหารเสริม กระตุ้นน้ำยาง ตรา รีล-โฟลว์

รายละเอียดสินค้า
กระตุ้นการไหลของน้ำยางทำให้น้ำยางไหลสม่ำเสมอ * เพิ่มผลผลิตและเปอร์เซ็นต์เนื้อยาง * บำรุงหน้ายาง รักษาและกำจัดเชื้อรา * ไม่เป็นโรคเปลือกแห้ง * หน้ายางนิ่ม * กรีดง่าย * น้ำยางไหลดี * ขนาดบรรจุ 500 ซีซี/กระปุก จำนวน 24 กระปุก/กล่อง

ฮอร์โมนรักษาหน้ายาง ตราคอนโทรล

รายละเอียดสินค้า
ฮอร์โมนสำหรับรักษาหน้ายาง สำหรับทาป้องกันและรักษาโรคเชื้อราบริเวณหน้ายาง ที่ระบาดในฤดูฝนหรือกรณีอากาศมีความชื้นสูง * รักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราแบบเฉียบพลัน โรคเส้นดำ เปลือกเน่า รากเน่า โคนเน่า อาการที่รุนแรง พร้อมสารบำรุงรักษาหน้ายาง * หน้ายางนิ่ม กรีดง่าย ไร้โรครา

อาหารเสริม กระตุ้นน้ำยาง ตรา รีล-โฟลว์

รายละเอียดสินค้า
กระตุ้นการไหลของน้ำยางทำให้น้ำยางไหลสม่ำเสมอ * เพิ่มผลผลิตและเปอร์เซ็นต์เนื้อยาง * บำรุงหน้ายาง รักษาและกำจัดเชื้อรา * ไม่เป็นโรคเปลือกแห้ง * หน้ายางนิ่ม * กรีดง่าย * น้ำยางไหลดี * ขนาดบรรจุ 500 ซีซี/กระปุก จำนวน 24 กระปุก/กล่อง

กรดชีวภาพสามสมอฉลากเขียว (สูตรใหม่)

รายละเอียดสินค้า
แกลลอน กรดชีวภาพสามสมอฉลากเหลือง บรรจุแกลลอน 5 กิโลกรัม

อาหารเสริม กระตุ้นน้ำยาง ตรา รีล-โฟลว์

รายละเอียดสินค้า
กระตุ้นการไหลของน้ำยางทำให้น้ำยางไหลสม่ำเสมอ * เพิ่มผลผลิตและเปอร์เซ็นต์เนื้อยาง * บำรุงหน้ายาง รักษาและกำจัดเชื้อรา * ไม่เป็นโรคเปลือกแห้ง * หน้ายางนิ่ม * กรีดง่าย * น้ำยางไหลดี * ขนาดบรรจุ 500 ซีซี/กระปุก จำนวน 24 กระปุก/กล่อง

กว่า

20 ปี

ที่เราดูคอยอยู่เคียงข้างเกษตรกร ให้มีรายได้และผลผลิตที่งอกงาม

เราปรารถนาให้...เกษตรกร

“อยู่ดี กินแซ่บนอนหลับฝันดี หมดหนี้มีเงินใช้ ให้อภัยเข้าใจกัน” มาถึงตอนนี้ เมื่อเกษตรกรมี “ความสุขแบบชาวบ้าน” จากการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนแล้ว เรื่องคงยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ เพราะสิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือ กระบวนการจัดการของเกษตรกร หรือชุมชนเพื่อดำรงความยั่งยืนต่อไปในอนาคต
 

วางแผนทำเกษตรอย่างไร

ให้มีรายได้ตลอดทั้งปี

ไร่เดียวก็รวยได้ โดยพื้นที่ 1 ไร่ จะมีการแบ่งการใช้สอยออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนสำหรับสร้างที่อยู่อาศัย และส่วนสำหรับปลูกพืชผลทางการเกษตร ซึ่งจะแนะนำให้แบ่งพื้นที่ 1 งานสำหรับสร้างบ้าน และบ่อเก็บน้ำ และเหลือพื้นที่ 3 งาน สำหรับการเพาะปลูก เน้นการปลูกพืช 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว แต่ละระยะควรปลูกอะไรบ้าง ไปดูกัน..