เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทย เซ็นจูรี่ เคมิคัลส์ จำกัด
THAI CENTURY CHEMICAL CO.,LTD.
เลขที่ทะเบียน 0105552058428

ประกอบธุรกิจ การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
ประกอบกิจการขายเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน
วันที่จดทะเบียน 17 มิถุนายน 2552

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท

ที่ตั้ง 90/584 ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร


“เราเลือกสิ่งดีที่สุดให้เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกร ได้รับผลผลิตที่ดีที่สุด”