กรดชีวภาพสามสมอฉลากเขียว (สูตรใหม่)

รายละเอียดสินค้า

แกลลอน กรดชีวภาพสามสมอฉลากเหลือง บรรจุแกลลอน 5 กิโลกรัม
 

อาหารเสริม กระตุ้นน้ำยาง ตรา รีล-โฟลว์

รายละเอียดสินค้า
กระตุ้นการไหลของน้ำยางทำให้น้ำยางไหลสม่ำเสมอ * เพิ่มผลผลิตและเปอร์เซ็นต์เนื้อยาง * บำรุงหน้ายาง รักษาและกำจัดเชื้อรา * ไม่เป็นโรคเปลือกแห้ง * หน้ายางนิ่ม * กรีดง่าย * น้ำยางไหลดี * ขนาดบรรจุ 500 ซีซี/กระปุก จำนวน 24 กระปุก/กล่อง

กรดชีวภาพสามสมอฉลากเขียว (สูตรใหม่)

รายละเอียดสินค้า
แกลลอน กรดชีวภาพสามสมอฉลากเหลือง บรรจุแกลลอน 5 กิโลกรัม

อาหารเสริม กระตุ้นน้ำยาง ตรา รีล-โฟลว์

รายละเอียดสินค้า
กระตุ้นการไหลของน้ำยางทำให้น้ำยางไหลสม่ำเสมอ * เพิ่มผลผลิตและเปอร์เซ็นต์เนื้อยาง * บำรุงหน้ายาง รักษาและกำจัดเชื้อรา * ไม่เป็นโรคเปลือกแห้ง * หน้ายางนิ่ม * กรีดง่าย * น้ำยางไหลดี * ขนาดบรรจุ 500 ซีซี/กระปุก จำนวน 24 กระปุก/กล่อง

ฮอร์โมนรักษาหน้ายาง ตราคอนโทรล

รายละเอียดสินค้า
ฮอร์โมนสำหรับรักษาหน้ายาง สำหรับทาป้องกันและรักษาโรคเชื้อราบริเวณหน้ายาง ที่ระบาดในฤดูฝนหรือกรณีอากาศมีความชื้นสูง * รักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราแบบเฉียบพลัน โรคเส้นดำ เปลือกเน่า รากเน่า โคนเน่า อาการที่รุนแรง พร้อมสารบำรุงรักษาหน้ายาง * หน้ายางนิ่ม กรีดง่าย ไร้โรครา